Your slogan here

รับถ่ายวีดีโอ

บริษัทใหญ่ ความไว้วางใจอันดับ 1 รับถ่ายวีดีโอ ถ่ายทอดสด OB Switching เช่าโปรเจคเตอร์ เช่าจอ LED มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ Leader in Thailand Broadcast Production ตลอดระยะเวลา 7 ปี (2013-2019) เราทำงานมาแล้วมากกว่า 2,000 งาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ https://www.focus.in.th/