Your slogan here

بلاک چین چیست

در مقابل این ساختار نسبتا سنتی، ساختارها و تکنولوژی‌های جدیدتری به وجود آمده‌اند که شکل غیرمتمرکزتری دارند. یکی از این تکنولوژی‌ها، تکنولوژی بلاک‌چین هست. در تکنولوژی بلاک‌چین به‌جای اینکه داده‌ها و نرم‌افزارها روی یک سرور متمرکز قرار داده شوند، تعداد زیادی نسخه از آن‌ها روی تعداد زیادی کامپیوتر و به شکل غیر متمرکز قرار می گیرند و در واقع تمامی کامپیوترهای شبکه هم زمان نقش سرور و کلاینت (کارساز و کارخواه) را بازی می‌کنند. برای دسترسی به سرویس مورد نظر کافیست به هر کدام از این نسخه‌ها دسترسی پیدا کنیم. از آن‌جاییکه همه داده‌ها بر روی صدها و یا هزاران کامپیوتر ذخیره و همزمان بروزرسانی می‌شوند، امکان از بین رفتن داده‌ها و یا رخ‌دادن اشتباه در ذخیره‌سازی به مقدار زیادی کاسته می‌شود.
بلاک چین خود شاخه ای از دی ال تی می باشد.
https://coinextend.com/blockchain/